Gratis verzending vanaf € 75

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de hieronder vermelde voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 2

1. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te claimen.

 

Artikel 3

1. In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (bv. einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen.

2. Wij streven echter steeds naar het u aanbieden van een volwaardig alternatief.

 

Artikel 4

1. Onze genoemde prijs, inclusief btw, is geldig tot de dag van levering. Bij alle orders heeft u gratis verzendings- en administratieve kosten vanaf € 35 incl BTW op een adres dat u aangeeft. Onder deze orderwaarde is de verzendingskost 10 euro.

 

Artikel 5

1. We bieden een uitgebreid aantal verzendwijzen aan. Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt die we niet standaard aanbieden, dan zijn de meerkosten voor zijn rekening.

 

Artikel 6

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Het verkochte blijft tot volledige betaling onze eigendom.

2. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

3. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen.

 

Artikel 7

1. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 14 dagen na levering. Is er onverhoopt een gekocht artikel dat niet voldoet aan uw wensen, dan kunt u dit ook binnen 14 dagen na de levering aangeven via het klachtenformulier en dan kan esthetiQ uw retour goedkeuren op basis van uw opgegeven reden.

3. De koper zal geen goederen retour zenden dan nadat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met de verkoper. Hiervoor kan de koper eenvoudig een email versturen naar info@esthetiq.be.

4. Retourzendingen van producten (enkel ongebruikte producten!) waarbij de koper in gebreke kan worden gesteld moeten eenvoudig via onze logistieke partners te gebeuren. De kosten zijn gelijk aan 10 euro + 5% van de waarde van de geretourneerde producten. Daarnaast ontvangt u een voucher ter waarde van de waarde van de geretourneerde producten voor een volgende bestelling.

5. Indien onze klant duidelijk kan aangeven binnen 14 dagen dat er een foutief product werd geleverd via foto’s en de leverbon, dan kunnen deze ongebruikte producten GRATIS en meteen omgeruild worden voor het correcte product en dan ontvangt onze klant ook meteen de oprechte verontschuldigingen van esthetiQ.


Article 8

1. Voor geschillen betreffende verkoop contracten, is enkel de Rechtbank bevoegd waar ons bedrijf geregistreerd is. Dus enkel de Rechtbank in Antwerpen, België.


 

Informatie over esthetiQ

 

esthetiQ Comm V

Kerkeneind 3 a

2910 Essen

Belgium

 

Tel +32 3 663 09 72

Email info@esthetiq.be